KSK G09-1

Dette laget startet opp i mai 2014 og består av gutter og jenter født i 2009. 
Spillerne på dette laget sokner i hovedsak til Storelva og Selnes skolekrets. Vi trener 1 gang i uka utenom ferier/høytider.

Dersom det er noen tilflyttere eller andre som ønsker å spille fotball sammen med oss - ta kontakt med lagleder.

Lagleder
Elise Steffensen
Tel: 94137157 / E-post: f-t-meng@online.no
Trener
Jens Småbrekke
Tel: 45859173 / E-post: jenssm@tromso.kvik.no
Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/KSK.G09.1/