Kontigent

Medlemskontingent og aktivitetsavgift 

Medlemskontingenter fastsettes av årsmøtet og kan kun endres med årsmøtets flertall.

 

 

Fastsatt medlemskontingent 2017

Enkelmedlemsskap.

1 050

Familiemedlemskap.

1 700

Medlemmer under 6 år.

   320

Enkeltmedlemsskap m/tillitsverv

   450
Familiemedlemskap m/tillitsverv   1 050

Aktivitetsavgift for 2017

Årsklasse

 

Fotball 0-5 år, allidrett og barnetrim

300

Fotball 6-10 år

550

Fotball 11-12 år

860

Fotball 13-14 år

1430

Fotball 15-16 år

1710

Fotball junior 17-19 år

2400

Fotball a-lag

2860

Svømming

860

Gubbe-,dametrim og volleyball

330

Årsklasse angir det år som fylles i aktivitetsåret og dermed den årsklasse medlemmet deltar i.

Aktivitetsavgifter varierer med aktivitetsnivået og treningsfasilitetene til laget/gruppa

Aktivitetsavgiften skal dekke de faktiske kostnadene klubben har til:

  1. Innleie av ekstraressurser
  2. Påmeldingsavgift til turneringer/stevner
  3. Innkjøp av utstyr
  4. Kostnadsdekning av faktiske kostnader til bl.a baneleie ved hjemmekamper
  5. Uforutsatte kostander (egenandeler ved lege/fysikalsk behandling)

 

Aktivitetsavgift fastsettes av styret

Aktivitetsavgifter varierer med aktivitetsnivået og treningsfasilitetene til laget/gruppa. Aktivitetsavgiften skal dekke de faktiske kostnadadene klubben har til:

  • innleie av ekstraressurser
  • påmeldingsavgift til turneringer/stevner
  • innkjøp av utstyr
  • kostnadsdekning av faktiske kostnader til bl.a. baneleie ved hjemmekamper
  • uforutsatte kostnader (egenandeler ved lege/fysikalsk behandling)
Side-alternativer