Vedtekter

Lov for Kvaløya Sportsklubb

Hovedprinsipper i KSK

Klubbhåndbok

Klubbhåndboka er nå vedtatt i styret som 1. versjon. Styret ønsker at klubbhåndboka skal være et levende dokument, som endres ved behov. Det er meningen at klubbhåndboka skal være et oppslagsverk for lagledere, trenere, utøvere og andre medlemmer, slik at det mest relevante om hvordan KSK skal drives finnes i denne.

Håndbok KSK