Dugnader

Dugnader i KSK 

For å drive klubben forutsettes det en dugnadsinnsats fra foreldre/spillere både som tillitsvalgte (styremedlemmer/lagledere/trenere/økonomi-/dugnadsansvarlige osv.) og i forbindelse med fellesdugnader og dugnader som arrangeres av det enkelte lag.

Varetelling Coop Obs. Dette er en felles varetelling hvor inntektene går til dekning av klubbens felleskostnader.

KSK-turneringa i Storelvahallen i 1. kvartal er en dugnad hvor en andel av overskuddet fordeles til de respektive lag i forhold til antall dugnadstimer som laget har bidratt med på turneringa.

Åpen Hall. En andel av overskuddet går til de lagene som er tildelt ansvaret for driften. Tilbudet om å drifte åpen hall går til lagene som er nærmest junior.

Coop Cup. Har de to siste årene vært driftet av A-lag damer. Styret bestemmer hvert år hvem som får ansvaret for dette arrangementet. 

Inntekter fra dugnader som lagene skaffer seg selv går 100% til laget.

Flaskeinnsamling i Bydelen Slettaelva

Flaskeinnsamling informeres via utlevering av infoskriv i postkassene fra lagene som er tildelt flaskeinnsamling. Transport for levring av tomgods organiseres av laget som gjennomfører flaskeinnsamling.

 1. Det stiller like mange kjøretøy som antall roder, i henhold til Rodelista
 2. Deltagere på innsamlinga møter opp på parkeringsplassen v/Slettaelva skole, senest kl. 17:45
 3. Kjøretøy fordeles og krysses mot ”Rodelista”
 4. Innsamling starter kl. 18:00
 5. Hvert kjøretøy tar med seg 3 personer (barn).
 6. Avlevering av tomgods: V/REMA 1000, Slettatorget.
 7. Bistå sortering av tomgods.
 8. Alle engangsflasker med pant, samt bokser sorteres for seg. (Egen søppelsekk). Dette innløses i pantautomat på butikk. Pantekvittering fra butikk levers signert av innsamlingsansvarlig til Adm.
 9. Øvrige panteflasker sorteres i eget transportmiddel.
 10. Flasker uten pant kastes i egnet avfallscontainer.

Varetelling Coop Obs!!

Tellekorpset skal bestå av personer over 16 år. De som er under 18 år skal være under oppsyn av foresatt.

Administrasjonen innkaller til varetelling i henhold til behov fra oppdragsgiver.

Oppmannens oppgaver ved varetelling:

 1. Distribuere informasjonen til alle på laget.
 2. Koordinerer tilbakemelding fra foresatte.
 3. Sende deltageroversikt til Administrasjonen.

Inntil 1.000,- utbetales som ”bonus” som ”miljøskapende bidrag” til det laget som stiller med prosentvis flest personer. Hvis to eller flere lag stiller likt, deles beløpet.

Kafe

Administrasjonen reserverer areal til kafé i henhold til ”Aktivitetsplanen”

 1. Gjennomgang av varebeholdning utføres senest 4 dager før avvikling av kafé.
 2. Behovsliste utarbeides i samråd med administrasjonen.
 3. Innkjøp utføres senest 3 dager før avvikling av kafé.
 4. Alle innkjøp av konsumprodukter utføres på Coop OBS!
 5. Administrasjonen bistår innkjøp.
 6. Invitasjon til kafé distribueres i alle postkassene på Slettaelva i henhold til ”Rodelista”. samt fulldistribusjon via e-post.
 7. Det foreligger en egen arbeidsplan for gjennomføring av kafé.
 8. Skaffe loddpremier.

St. Hans feiring på skolebanen

 • Innkalling
 • innkjøp
 • griller
 • stoler/bord
 • partytelt
 • loddsalg
 • premier
 • rapport