Fotball yngres

Å spille fotball er gøy!

Rekruttering på fotballsiden i KSKhar vært svært positiv, noe lista ved siden av skulle være en bekreftelse på. Spesielt på jentesiden har vi hatt en svært positiv trend og de eldste jentene har vært gode forbilder for de yngre.

Høsten 2004 besluttet styret å satse ekstra på jentesiden og etablerte junior- og damelag. Jentene var ferdige med aldersbestemt fotball men ønsket fortsatt å spille fotball. Rekrutteringen til et lag var betraktet som god i lang tid fremover og trenerkapasiteten tilstede.

Etablering av nye lag

Dersom ditt barn ønsker å spille fotball og klubben ikke har etablert lag på dette aldersnivået, kan administrasjonen i klubben hjelpe til med etablering av nye lag. Ofte finnes det flere barn med samme ønsker, og for å komme igang kan vi koble interessentene sammen for å etablere laget.

For å etablere et nytt lag trenger vi informasjon om eventuelle trener(e) og oppmenn. For å rekruttere nok spillere vil klubben publisere informasjon om etableringen av laget på hjemmesidene og eventuelt barnehage eller skole i området. Det er også etablert et trenerforum man kan kontakte om man lurer på noe.

Trenerutvikling

Klubben er opptatt av at kvaliteten på det viktige barne- og ungdomsarbeidet vi gjør er best mulig. Den hårfine balansen mellom ambisjoner og det å ivareta enkeltindividene best mulig er ofte vanskelig å finne. Derfor er det en klar strategi at klubben vil bidra til kompetanseheving hos de frivillige og dekker kostnader til trenerkurs etc. Administrasjonen kan informere om vilkår og forutsetninger for dette.