Oppmenn

Oppmannens arbeidsoppgaver

Du vil nedenfor få en oversikt over de oppgaver, plikter og rettigheter som er tillagt funksjonen som lagleder i Kvaløya Sportsklubb. Oversikten er ment å være en sjekkliste/huskeliste for alle lagledere i KSK.

Som lagleder må du sette deg inn i alle de oppgaver som skal utføres. Laglederen er svært viktig for at vi som klubb skal klare å gjennomføre alle mål og aktiviteter gjennom en lang sesong. Dersom det er uklarheter angående aktiviteter, så ikke nøl med å ta kontakt med KSK´s styremedlemmer for Fotball eller administrasjonen!

Hvorfor har vi lagledere?

Laglederen er det administrative bindeleddet mellom KSK og det laget/gruppa som laglederen representerer. All informasjon fra KSK til lagene går gjennom laglederen. På denne måten blir det etablert en hovedkontakt for hvert lag og vi kan sikre at all viktig informasjon blir effektivt distribuert til alle lagene. 

Økonomiansvar

Laglederen er økonomiansvarlig for laget sitt (se eget skriv om lagskonto). Han/hun skal sørge for at midlene disponeres i henhold til klubbens regler og at egenandeler blir fakturert i forkant slik at laget har midler på sin konto. Hvis laget velger å ha egen økonomiansvarlig må lagleder og økonomiansvarlig sørge for tett kontakt når det gjelder aktiviteter og inntekter/kostnader. 

Arbeidsmengde

Laglederen må selvsagt utføre de oppgaver som er beskrevet i dette notat. Men det betyr ikke at laglederen skal gjøre alt alene. Laglederen må søke hjelp fra tre andre viktige funksjoner i laget:

 1. Forelderkontakt
 2. Trener/e
 3. Foresatte

Organiseringen er i henhold til NSF (Norges Fotballforbund).

Laglederens sjekkliste

Oppmannen skal:

 1. Motta all sentral informasjon og sørge for videre distribusjon av denne
 2. Rapportere til administrasjon ved endring av deltagere/medlemmer på laget
 3. Bistå det øvrige støtteapparatet med miljøskapende arbeid i og rundt laget
 4. Etablere kontakt med foresatte på laget
 5. Følge opp aktivitetsplanen og markedsføre den for foresatte
 6. Organisere og legge til rette forholdene i henhold til aktivitetsplanen
 7. Fastsette turneringsplan i samråd med foresatte
 8. Organisere salgs- og profileringsforpliktelser som styret vedtar