KSK G08-1

Dette laget startet opp i mai 2013 og består av gutter og jenter født i 2008. 
I hovedsak sokner spillerne på dette laget til Storelva skolekrets. Vi trener 1 gang i uka utenom ferier/høytider.

Dersom det er noen tilflyttere eller andre som ønsker å spille fotball sammen med oss - ta kontakt med lagleder.

Lagleder
Rune Anfinsen
Tel: 90806610 / E-post: anfinsen636@hotmail.com
Trener
Ben-Are Hansen
Tel: 93040806 / E-post: benarehansen@gmail.com