Sportsplan

Sportsplan Fotball legges ut på nett slik at den er tilgjengelig for alle våre medlemmer. Sportsplanen er et dokument som skal brukes aktivt i arbeidet med organiseringen av fotballaktivitetene i klubben. Lagledere og trenere oppfordres spesielt til å gjøre seg kjent med planen.

Sportsplan_fotball.pdf