Dommerregning

For aldersgr. 6-12 år

Dommerregning skal brukes til å dokumentere utlegg i forbindelse med hjemmekamper i aldersbestemte klasser 6-12 år i KSK. Regningene må leveres til klubbens administrasjon fortløpende, og ikke senere enn 2 mnd. etter kampdato. For sein innlevering gjør det vanskelig å få riktig tall ved bla. avslutnning av regnskapsperioder. Regninger som er mer enn 4 mnd. gamle vil ikke bli refundert fra klubben.

Dommerregning for aldersgr. 6-12 år