Årsmøte 2018 i Kvaløya Sportsklubb

Det innkalles til Årsmøte i Kvaløya Sportsklubb Torsdag 22 mars 2018 kl 1900.

Sted: Slettaelva Grendehus

Saker til Årsmøtet må være Styret i hende innen 5. mars 2018

Med Vennlig Hilsen

Styret

 

Saksliste Årsmøte 2018

Forretningsorden Kvaløya Sportsklubb

Styrets Årsmelding 2017 (Sak 4)

Årsregnskap 2017 (Sak 5)

Revisjonsberetning 2017 KSK (Sak 5)

Regnskap 2017 - Budsjett 2018 (Sak 7)

Kontingenter 2019 ( Sak 9) 

Styrets forslag til Valgkomite (Sak 10)

Innstilling fra Valgkomite 2018 (Sak 10)