VI HAR GLEDEN AV Å INNVITERE DEG TIL ÅRSMØTE ONSDAG 27 MARS

Det innkalles til Årsmøte i Kvaløya Sportsklubb Onsdag 27 mars kl 1900 på Slettaelva Grendehus. 

Saker til Årsmøtet må være styret i hende innen 13 mars. 

Mer info finner du under Klubbinfo - Årsmøte 2018

Med vennlig hilsen 

Styret Kvaløya Sportsklubb