Fotball yngres

KSK G06-1

Dette laget består i hovedsak av spillere som høsten 2012 startet i 1. klasse på Storelva skole.
Dersom noen har lyst til å spille fotball sammen med oss, ta kontakt med lagleder.

KSK G07-1

Dette laget startet opp i mai 2012 og består av barn født i 2007. I all hovedsak sokner barna på dette laget til Storelva skolekrets. Vi trener 1 gang i uka utenom ferier/høytider. Dersom det er noen tilflyttere eller andre som ønsker å spille fotball sammen med oss - ta kontakt med lagleder.

KSK J07-1

Dette laget startet opp i mai 2013 og består av jenter født i 2007. 
I hovedsak sokner spillerne på dette laget til Storelva og Selnes skolekrets. Vi har nå to treninger i uka, tirsdag og søndag utenom ferier/høytider.

Dersom det er noen tilflyttere eller andre som ønsker å spille fotball sammen med oss - ta kontakt med lagleder.