Fotball yngres

KSK G09-2

Dersom det er noen tilflyttere eller andre som ønsker å spille fotball sammen med oss - ta kontakt med lagleder.

KSK G09-1

Dette laget startet opp i mai 2014 og består av gutter og jenter født i 2009. 
Spillerne på dette laget sokner i hovedsak til Storelva og Selnes skolekrets. Vi trener 1 gang i uka utenom ferier/høytider.

Dersom det er noen tilflyttere eller andre som ønsker å spille fotball sammen med oss - ta kontakt med lagleder.