Fotball Barn

Her finner du informasjon om våre treningsgrupper (kontaktinformasjon lagledere, trener(e) og treningstider). Velg årsklasse og skolekrets (dersom dette er oppgitt) for ditt barn.

NB! Dersom det ikke står skolekrets betyr dette at årskullet samhandler på tvers av alle skolekretsene. 

J17-1

Storelva, Selnes, Slettaelva

J16-1

Storelva

J16-2

Slettaelva, Selnes

J15-1

Selnes, Storelva

J15-3

Slettaelva

J14-1

Slettaelva, Sandnessund, Selnes

J14-2

Storelva

J13

Slettaelva, Sandnessund, Selnes, Storelva

J12

J11

Slettaelva, Sandnessund, Selnes, Storelva

J10

Slettaelva, Sandnessund, Selnes, Storelva

G17-1

Storelva, Selnes, Slettaelva

G16-2

Selnes

G16-3

Slettaelva, Storelva

G16-4

Selnes

G15-1

Storelva

G15-2

Selnes

G15-3

Slettaelva

G14-1

Slettaelva, Storelva

G14-2

Selnes

G13-2

Storelva, Selnes

G13-3

Slettaelva, Sandnessund

G12-1

Storelva

G12-2

Sandnessund, Selnes, Slettaelva

G11

G10-1

Storelva

G10-2

Slettaelva, Sandnessund, Selnes

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129