KSK G2015-3

Spillergruppe fra skolekrets Slettaelva

Treningstid:
Tirsdager kl. 18.00-19.00
Sted: Slettaelva skole, gymsal

Lagleder

Christian Sørensen:
Epost: b-rua@hotmail.com
Tlf: 92254770

Trener(e)

Christian Sørensen
Epost: b-rua@hotmail.com
Tlf: 92254770


Stian Nergård
Epost: stian_nergaard@hotmail.com
Tlf: 91300055

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129