KSK G09

Spillergruppe som dekker alle skolekretsene innenfor nedslagsfeltet til Kvaløya Sportsklubb.

Treningstider:
Oppdateres til høsten

Lagleder

Morten Kentø

Epost: Mkentoe@hotmail.com

Tlf.: +47 951 78942

Lagleder

Frode Lien

Epost: Frodelien78@gmail.com

Tlf.: +47 916 25584


Marianne Eliassen

Epost: marianne.eliassen@uit.no

Tlf.: +47 997 09940

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129