KSK G2010-1

Spillergruppe fra skolekrets Storelva.

Treningstid: 

Tirsdager kl. 18.00-19.0(KVGS)
Torsdager kl. 17.00-18.00
Søndager kl. 16.00-17.00
Sted: Storelvahallen

Lagleder

Stine Stokvold
Epost: sstokvold@hotmail.com
Tlf: 97080104

Trener(e)

Ola Morten Kristoffersen
Epost: olakristoffersen@hotmail.com
Tlf.: +47 480 28306


Fredric Kvamme 
Epost: frederickvamme@gmail.com
Tlf.: +47 918 84857

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129