KSK G12-1

Spillergruppe for skolekrets Storelva.

Treninger:
Trener pr. dags dato tirsdager 1800/1830 og søndager 1500 i Storelvahallen.

Lagleder

Kurt Enoksen

Epost: Kurt.a.enoksen@gmail.com

Tlf.: +47 952 61 382

Trener(e)

Lars Kristian Pettersen

Epost: lkp022@gmail.com

Tlf.: +47 918 09 478


Kristian Østgård

Epost: k.krakk@online.no

Tlf.: +47 975 59431


Christian Dønland

Epost: Christian@donland.no

Tlf.: +47 918 42 572

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129