KSK G2012-1

Spillergruppe for skolekrets Storelva.

Treningstider:
Onsdager kl. 19.00-20.00
Sted: Kvaløya VGS
Lørdager kl. 10.00-11.00
Sted: Storelvahallen

Lagleder

Ole Kristian Reinertsen
E-post: olekristian.reinertsen@gmail.com
Tlf: 41671843

Trener(e)

Lars Kristian Pettersen
Epost: lkp022@gmail.com
Tlf.: +47 918 09 478


Kristian Østgård
Epost: k.krakk@online.no
Tlf.: +47 975 59431


Christian Dønland
Epost: Christian@donland.no
Tlf.: +47 918 42 572


Martin Fredheim
Epost: martin.fredheim86@gmail.com
Tlf: 95991049

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129