KSK J10

Spillergruppe fra skolekretsene Storelva, Selnes og Sandnessund, men åpent for alle på Kvaløya.

Treningstider:
(per nå, dette vil endre seg til høsten/vinteren)

  • Mandag kl. 1830-1930
  • Torsdag kl. 1830-1930 

Lagleder

Christina Pedersen

Epost: christina.pedersen@npolar.no

Tlf.: +47 917 35559

Trener(e)

Hans Hagensen

Epost: hans@holmagency.no

Tlf.: +47 906 68647


Killengreen, Magnus

Epost: magnuskar@gmail.com

Tlf.: +47 456 72897


Ruben Sletteng

Epost: ruben_sle@hotmail.com

Tlf.: +47 918 80861


Therese Berntsen

Epost: therese_berntsen@hotmail.com

Tlf.: +47 453 92136

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129