Forfatter: Emilia Berglund

Håndball på Kvaløya

Kvaløya Sportsklubb har i 2021 økt sitt aktivitetstilbud til barn og unge i bydelen.
Klubben startet i november 2021 opp håndball som aktivitet.

Dette lot seg gjøre takket være velvillig støtte til oppstart fra Amediastifelsen og Sparebankstifelsen DNB.
Vi retter en stor takk til disse bidragsyterne.

Ved oppstarten opplevde vi at hele 85 barn ønsket å delta, og dette må betegnes som en ubetinget suksess.

Etter oppstart er det etablert 9 treningsgrupper/lag, og foresatte har i meget stor grad bidratt til en flott aktivitet ved å villig bidra som trenere, lagledere og øvrige funksjoner.

Stor takk til alle som har bidratt til et nytt aktivitetstilbud på Kvaløya! Dette blir veldig bra 🙂

Har du forslag til styremedlem?

Hei,

Valgkomiteen i Kvaløya Sportsklubb har startet sitt arbeide med kandidater til styret i klubben for perioden 2022-2023

Valg av styre gjøres på årsmøtet 31. mars 2022

Innspill på kandidater rettes til valgkomiteen innen 1. mars 2022

Lene Thorstensen tlf: 930 30 506

Roy Høgås tlf: 980 14 409

Odd-Rune Devold  tlf: 975 28 751

Mvh

Valgkomiteen

  • 1
  • 2

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129