Bli medlem

Vi ber alle våre medlemmer om å sette seg inn i gjeldende retningslinjer for klubben.


Klikk på ikon Spond for innmelding i KSK

Klubben er underlagt regelverk satt av Norges Idrettsforbund. Klikk på link for informasjon angående krav til medlemsregister. 

Krav fra Norges Idrettsforbund vedrørende medlemsregister. 

Klikk på link for å verifisere til NIF ditt medlemsskap i KSK.

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129