Håndball på Kvaløya

Kvaløya Sportsklubb har i 2021 økt sitt aktivitetstilbud til barn og unge i bydelen.
Klubben startet i november 2021 opp håndball som aktivitet.

Dette lot seg gjøre takket være velvillig støtte til oppstart fra Amediastifelsen og Sparebankstifelsen DNB.
Vi retter en stor takk til disse bidragsyterne.

Ved oppstarten opplevde vi at hele 85 barn ønsket å delta, og dette må betegnes som en ubetinget suksess.

Etter oppstart er det etablert 9 treningsgrupper/lag, og foresatte har i meget stor grad bidratt til en flott aktivitet ved å villig bidra som trenere, lagledere og øvrige funksjoner.

Stor takk til alle som har bidratt til et nytt aktivitetstilbud på Kvaløya! Dette blir veldig bra 🙂

Har du forslag til styremedlem?

Hei,

Valgkomiteen i Kvaløya Sportsklubb har startet sitt arbeide med kandidater til styret i klubben for perioden 2022-2023

Valg av styre gjøres på årsmøtet 31. mars 2022

Innspill på kandidater rettes til valgkomiteen innen 1. mars 2022

Lene Thorstensen tlf: 930 30 506

Roy Høgås tlf: 980 14 409

Odd-Rune Devold  tlf: 975 28 751

Mvh

Valgkomiteen

Har ditt barn lyst å begynne på Håndball?

Vi inviterer til foreldremøte for oppstart av nye Håndball lag i KSK.

Tirsdag 16.11

Gutter født 2015/2014 kl. 18.00-19.00

Jenter født 2015/2014 kl. 19.00-20.00

Gutter født 2012/2013 kl. 20.00-21.00


Onsdag 17.11

Jenter født 2012/2013 kl. 18.00-19.00

Gutter født 2009/2010/2011 kl.19.00-20.00

Jenter født 2009/2010/2011 kl. 20.00-21.00

Sted: Møterommet i Rødtindhallen

Invitasjon til myldredag KSK Håndball

Klubben vil presentere håndballtilbudet i KSK.

Det vil bli forskjellige aktiviteter for barna og

informasjon til foresatte.


Sted: Rødtindhallen

Dato: 9.november.2021

Tid: 1.-3.klasse kl. 17.30-18.30

Tid: 4.-7.klasse kl. 18.30-19.30


Ta med hele familien til Rødtindhallen!

Enkel servering

Velkommen!

Fritidskortet

Fritidskortet er for alle barn og unge fra 6 til 18 år som bor i Tromsø kommune.

Fritidskortet dekker inntil kr 800 per halvår til fritidsaktiviteter. Du kan bruke kortet som deltakeravgift på alle typer organisert aktivitet innenfor kultur eller idrett – du bestemmer.

For å søke om Fritidskortet, må du opprette en bruker på tromso.friskus.com. Her vil du finne informasjon om lag og foreninger og du kan selv velge hvordan du vil bruke ditt eller barnets Fritidskort.

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129