VELKOMMEN TIL FOTBALLFRITIDSORDNING

Det er gledelig å kunne invitere alle fotballglade jenter og gutter født. 2017-2012 til tilbudet, FFO.
Påmelding er nå åpnet:
https://club.spond.com/landing/courses/ksk/51ECB2B3AAEE4D0AB54A48DD6A8A181A

Mer informasjon om tilbudet finner du her:

NB! En feil i systemet med Spond har gjort at de første påmeldingen har blitt trekt ved påmelding og ikke 26.08 slik beskrevet i teksten.
Beklager ulempen
!

Fotballfritidsordning høsten 2024

Kvaløya Sportsklubb starter opp fotballfritidsordning fra høsten 2024 for gutter og jenter.
Fotballfritidsordningen vil være for jenter og gutter født. 2017-2012 uansett klubbtilhørighet.

Mer informasjon om tilbudet og påmelding vil publiseres på hjemmesiden og facebook i løpet av kort tid.

Sportslig utvalg fotball

Sportslig utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det sportslige utviklingsansvaret i Kvaløya Sportsklubb. Dette innebærer å iverksette nødvendige tiltak for å oppnå målene i klubbens sportsplan.
Utvalget skal sørge for at Kvaløya sportsklubb sin gjeldende sportsplan og Norges idrettsforbund og
Norges fotballforbund sine retningslinjer og reglement etterleves i klubben og i lagene.

Kvaløya Sportsklubb har fått på plass sportslig utvalg fotball bestående av følgende personer:

Mariel Lavoll (leder)
Christer Johnsgård
Alexander Kvikne
Morten Stensøy
Espen Lyngmo (vara)

Kontaktinformasjon til utvalget er via e-post: ksksportsligutvalg@gmail.com

Innkalling til årsmøte i Kvaløya Sportsklubb

Det innkalles til årsmøte i Kvaløya Sportsklubb
Torsdag 21.mars 2024 kl 19.00 i Rødtindhallen, møterom i 2.etasje.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 7.mars 2024.
Sendes på e-post til: post@kvaloyask.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden senest en uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Mvh
Styret, Kvaløya Sportsklubb

Innstillinger til styre 2024

Nå er det igjen klart for valg i klubbens styre!
Har du eller noen du ønsker som vil nomineres til og jobbe for å videre utvikle klubben våres, kontinuitet er viktig for alle. Nominer dem du mener kan bidra for alle i klubben.
Frist for nominering er 1 mars 2024.

Kontakt valgkomites leder Roy Jakobsen Høgås på mobilnr: 98014409 eller epost: rjhogaas@hotmail.com

Aktivitetsdag 04.02 – Håndball

Wow! For en håndballfest vi hadde i Rødtindhallen i helgen???????? 
Kvaløya Sportsklubb arrangerte for første gang en aktivitetsdag for allerede medlemmer og nye. 

Program for dagen så slik ut; 

  • Fellesbilde med alle håndball lag i klubben
  • Aktiviteter og lek på gulvet 
  • Oppvisningskamper i alle aldersklasser
  • Informasjon til nye spillere og dommere 

Det var også kafe med salg av div; kaker og kaffe. 
Over 100 spillere fra 6-14 år var med på årets store håndballfest i Rødtindhallen. 
Det var også flere nye spillere i alle alder innom for å prøve håndball. 
Sammen skaper vi felleskap og idrettsglede for alle barn og ungdom. 

Har du et barn som har lyst å prøve håndball men gikk glipp av aktivitetsdagen?
Ta kontakt med Kvaløya Sportsklubb????????

Foto: Bjørnar G. Hansen

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129