Stenging av aktivitet.

På bakgrunn av nåværende situasjon så har styret i Storelva Idrettspark AS besluttet å stenge Storelvahallen.

Samtidig har Kvaløya Sportsklubb besluttet å stenge ned all aktivitet for alle aldersgrupper i de øvrige bruksarealene som klubben benytter.

Stengningsvarslet er gjeldene med umiddelbar virkning. Gjeldene t.o.m. søndag 15. november med mulig forlengelse.

Infomøte om nye årskull i Kvaløya Sportsklubb.

Hei!

Søndag 27. september var du/din familie på «Myldredag» i Storelvahallen.

Velkommen til infomøte om nye årskull (2015) i Kvaløya Sportsklubb Søndag 25. oktober Kl. 18:30 – 19:30 i Storelvahallen. Har du naboer, venner eller noen som du har hørt om som ønsker et aktivitetstilbud i Kvaløya Sportsklubb, så er også disse velkommen. På grunn av antallsbegrensninger, er det ønskelig at 1 voksen per familie møter. AGENDA: Velkommen. Registrering av oppmøte. Hvem er vi. Hva tilbyr vi. Inndeling av lag/grupper i skolekrets. Hvem trener hvor (Gymsaler på Kvaløysletta) Etablering av trener/støtteapparat: Ansvarlig voksen for aktiviteten Ansvarlig voksen for koordinering, innmelding, korrespondanse med klubben osv. Annet.

Mvh. Kvaløya Sportsklubb Jens-Ole Thyholdt Konstituert Daglig leder Mobil 93283550 www.kvaloyask.

Ekstraordinært Årsmøte!

Det innkalles til Ekstraordinært Årsmøte i Kvaløya Sportsklubb Onsdag 26.08.2020 kl 19:00 på Slettaelva Grendehus.

Saker til behandling:

 • Godkjenne Årsmelding 2019
 • Godkjenne Årsregnskapet for 2019

Ordinært Årsmøte med valg vil avholdes senere i høst.

Med Vennlig Hilsen

Styret i Kvaløya Sportsklubb

Oppdaterte Coronaregler 30 mai 2020

Koronaregler for Kvaløya Sportsklubb ved bruk av Storelva stadion.

Reglene gjelder aldersgruppen 6-20 år.

 1. Treningene skal følge Coronareglene fra NFF ( Se side 2 )
 2. For spillere eldre enn 20 år gjelder tidligere utsendte regler.
 3. Storelvabanen deles i fire felt (A,B,C og D) hvor A og B er nærmest inngangen.
 4. Ved ankomst til banen skal de som skal på bane C og D gå inn og rundt banen til sin banehalvdel.
 5. Ved oppmøte skal påtroppende lag oppholde seg utenfor banens kantlinjer til treningstidens oppstart og flytte seg utenfor banens kantlinjer umiddelbart ved treningens slutt.
 6. Garderobe/Toalett ved banen holdes stengt og skal ikke benyttes
 7. Oppmøte ved banen tidligst 10 min før treningens start og baneområdet skal være forlatt senest 10 min etter treningens slutt.
 8. Det skal ikke være andre på spilleflaten enn spillere og ledere under treningene. Personer som ikke tilhører treningsgruppen vises bort.
 9. Antibac og hjelpemidler til rengjøring skal være en del av lagets utstyr og holdes av det enkelte lag.
 10. Organiserte treninger er 100% frivillige og oppmøte til disse skal ikke danne grunnlag for uttak til kamper senere.
 11. Hospitering er tillatt.
 12. Ved oppmøte til trening skal alle være friske og symptomfrie.
 13. Personer som etter gjentatt pålegg ikke retter seg etter reglene skal bortvises fra treningene.
 14. Det kan maksimalt være 20 spillere i hver gruppe og i tillegg leder/trener
 15. Husk gode hygienerutiner!
 16. Trenere/Lagledere lager oversikt over hvem som er på treningene slik at eventuell smitte i ettertid kan spores.
 17. Lag som ikke forholder seg til reglene vil tape sin tildelte treningstid

Fotballens koronavettregler

 1. Føler du deg syk, bli hjemme
 2. Maks 20 spillere per gruppe
 3. Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
 4. Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig
 5. Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes
 6. Husk gode rutiner for håndhygiene
 7. Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
 8. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.

Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv

DUGNAD FOR LAGENE I KVALØYA SPORTSKLUBB.

Kjære alle sammen.

Vi er alle i en situasjon som har snudd våre liv på hodet. Mye er satt på vent i hverdagen og vi alle lever ett litt anderledes liv. Blant de tingene som er satt på vent, er fotballen. Den tiden vi nå er i, er egentlig den tiden vi skulle lade opp til sesongstart, med treningskamper, dugnader osv. Men dessverre så er det ikke slik.

Så vi oppfordrer deg som privatperson, sponsor eller annen bedrift til å gi ett lite bidrag til alle lagene i Kvaløya Sportsklubb. Alle monner drar 10kr 50kr 100kr eller 500kr. 

På forhånd tusen takk for ditt bidrag.

Pengene som vi klarer å få samlet inn på denne spleisen vil bli delt likt mellom klubbens lag.

Trykk på lenken under for å bidra.

https://www.spleis.no/project/105748/description

BLI GRASROTGIVER!

Det er dessverre full stopp i all idrettsaktivitet over hele landet og vi alle ønsker hverdagen tilbake, slik at vi i igjen kan samles og ha det gøy sammen.
Når det er stopp i all aktivitet så blir det også stopp i inntektene.
Heldigvis så har vi 385 bidragsytere via Grasrotandelen som så langt i år har skaffet klubben litt over 60. 000.-
Men vi skulle ha hatt flere, det siste året har vi fått 17 nye og det er litt lite.
Da hadde det vært veldig kjekt om vi kunne ha nådd 400 før sommeren og kanskje 450-500 før året er omme.
Men for at vi skal klare det så må du som spiller lotto, ekstra eller noen andre spill hos Norsktipping gå inn og registrere Kvaløya Sportsklubb som din Grasrotmottaker.
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Når du har gjort det så må du få familiemedlemmene dine til å gjøre det samme.
Har du allerede valgt Kvaløya Sportsklubb som din grasrotmottaker så er jo det supert, men du må fortsatt gjøre jobben med å sjekke om bestemor, bestefar, onkel, tante, søsken, dine venner osv er det, er de ikke så vet du hva du skal gjøre🙂
 • 1
 • 2

E-post: post@kvaloyask.noTelefon: 77 65 23 50 / 93 28 35 50

Adresse Postboks 4064, 9279 TromsøOrg.nr: 975660362

Bankkonto SNN: 4700 23 15129

Personvernerklæring / Informasjonskapsler (Cookies)