Ekstraordinært Årsmøte!

Det innkalles til Ekstraordinært Årsmøte i Kvaløya Sportsklubb Onsdag 26.08.2020 kl 19:00 på Slettaelva Grendehus.

Saker til behandling:

 • Godkjenne Årsmelding 2019
 • Godkjenne Årsregnskapet for 2019

Ordinært Årsmøte med valg vil avholdes senere i høst.

Med Vennlig Hilsen

Styret i Kvaløya Sportsklubb

Ny støttespiller Ishavskraft

Vi har en lokal støttespiller. Vår lokale støttespiller gir våre barn muligheter. Mulighet til å drive med breddeidrett. Mulighet til å få utstyr til hallen. Muligheten til å oppleve idrettsglede. Ishavskraft er opptatt av å støtte lokalt og det er vi også. Derfor oppfordrer vi medlemmer i klubben om å vurdere Ishavskraft som sin strømleverandør.

Oppdaterte Coronaregler 30 mai 2020

Koronaregler for Kvaløya Sportsklubb ved bruk av Storelva stadion.

Reglene gjelder aldersgruppen 6-20 år.

 1. Treningene skal følge Coronareglene fra NFF ( Se side 2 )
 2. For spillere eldre enn 20 år gjelder tidligere utsendte regler.
 3. Storelvabanen deles i fire felt (A,B,C og D) hvor A og B er nærmest inngangen.
 4. Ved ankomst til banen skal de som skal på bane C og D gå inn og rundt banen til sin banehalvdel.
 5. Ved oppmøte skal påtroppende lag oppholde seg utenfor banens kantlinjer til treningstidens oppstart og flytte seg utenfor banens kantlinjer umiddelbart ved treningens slutt.
 6. Garderobe/Toalett ved banen holdes stengt og skal ikke benyttes
 7. Oppmøte ved banen tidligst 10 min før treningens start og baneområdet skal være forlatt senest 10 min etter treningens slutt.
 8. Det skal ikke være andre på spilleflaten enn spillere og ledere under treningene. Personer som ikke tilhører treningsgruppen vises bort.
 9. Antibac og hjelpemidler til rengjøring skal være en del av lagets utstyr og holdes av det enkelte lag.
 10. Organiserte treninger er 100% frivillige og oppmøte til disse skal ikke danne grunnlag for uttak til kamper senere.
 11. Hospitering er tillatt.
 12. Ved oppmøte til trening skal alle være friske og symptomfrie.
 13. Personer som etter gjentatt pålegg ikke retter seg etter reglene skal bortvises fra treningene.
 14. Det kan maksimalt være 20 spillere i hver gruppe og i tillegg leder/trener
 15. Husk gode hygienerutiner!
 16. Trenere/Lagledere lager oversikt over hvem som er på treningene slik at eventuell smitte i ettertid kan spores.
 17. Lag som ikke forholder seg til reglene vil tape sin tildelte treningstid

Fotballens koronavettregler

 1. Føler du deg syk, bli hjemme
 2. Maks 20 spillere per gruppe
 3. Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
 4. Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig
 5. Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes
 6. Husk gode rutiner for håndhygiene
 7. Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
 8. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.

Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv

DUGNAD FOR LAGENE I KVALØYA SPORTSKLUBB.

Kjære alle sammen.

Vi er alle i en situasjon som har snudd våre liv på hodet. Mye er satt på vent i hverdagen og vi alle lever ett litt anderledes liv. Blant de tingene som er satt på vent, er fotballen. Den tiden vi nå er i, er egentlig den tiden vi skulle lade opp til sesongstart, med treningskamper, dugnader osv. Men dessverre så er det ikke slik.

Så vi oppfordrer deg som privatperson, sponsor eller annen bedrift til å gi ett lite bidrag til alle lagene i Kvaløya Sportsklubb. Alle monner drar 10kr 50kr 100kr eller 500kr. 

På forhånd tusen takk for ditt bidrag.

Pengene som vi klarer å få samlet inn på denne spleisen vil bli delt likt mellom klubbens lag.

Trykk på lenken under for å bidra.

https://www.spleis.no/project/105748/description

BLI GRASROTGIVER!

Det er dessverre full stopp i all idrettsaktivitet over hele landet og vi alle ønsker hverdagen tilbake, slik at vi i igjen kan samles og ha det gøy sammen.
Når det er stopp i all aktivitet så blir det også stopp i inntektene.
Heldigvis så har vi 385 bidragsytere via Grasrotandelen som så langt i år har skaffet klubben litt over 60. 000.-
Men vi skulle ha hatt flere, det siste året har vi fått 17 nye og det er litt lite.
Da hadde det vært veldig kjekt om vi kunne ha nådd 400 før sommeren og kanskje 450-500 før året er omme.
Men for at vi skal klare det så må du som spiller lotto, ekstra eller noen andre spill hos Norsktipping gå inn og registrere Kvaløya Sportsklubb som din Grasrotmottaker.
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
Når du har gjort det så må du få familiemedlemmene dine til å gjøre det samme.
Har du allerede valgt Kvaløya Sportsklubb som din grasrotmottaker så er jo det supert, men du må fortsatt gjøre jobben med å sjekke om bestemor, bestefar, onkel, tante, søsken, dine venner osv er det, er de ikke så vet du hva du skal gjøre🙂

Koronavirus info.

I forbindelse med tiltak i forhold til spredning av Koronavirus har Kvaløya Sportsklubb besluttet følgende:

All trening og aktivitet i Storelvahallen og på skolene kanselleres fra og med i dag Torsdag 12.03.2020 og inntil videre.

Alle interne arrangementer og deltagelse på andre aktiviteter for klubbens lag stanses fra og med dagens dato og inntil videre.

Klubben kommer tilbake med informasjon om endringer når dette foreligger

Med vennlig hilsen

Leif Arne Martinsen
Daglig leder
Kvaløya Sportsklubb

Følgende melding er sent ut fra Troms Fotballkrets:

Det er altså besluttet at all breddefotballaktivitet i Norge skal stoppes. Dette innebærer på kort sikt følgende:
Ingen treninger og ingen kamper.
Sistnevnte inkluderer Grand-Cup, andre vinterserier, fotballturneringer, kvalifiseringskamper til Telenor Cup og NM senior.
Skarphallen vil bli stengt for all aktivitet.

Info ang. Koronavirus

VS: Info Koronavirus – robertengenes@gmail.com – Gmail

Hei.
Denne har vi fått fra Troms Fotballkrets som har vært i kontakt med kommunelegen i Tromsø ang koronaviruset I flg. Kommunelegen sier det er viktig at man følger de forebyggende tiltakene for å unngå smitte, som å:  
Bruke papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser. Kaste lommetørkleet etter bruk. Bruke albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Vaske hendene ofte og grundig. Bruke hånd desinfeksjon.  
De som mistenker at de er smittet eller syk med koronavirus og/eller har hatt nærkontakt med personer som er bekreftet syk må avstå fra å delta på kamper og trening. Det samme gjelder de som har vært utenlands i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14. dagene. Områder som er definert utenlands med vedvarende spredning, se FIH sine nettsider. 
Retningslinjer for gjennomføring av kamper i forbindelse medCorona virus.
I utgangspunktet vil kampene følge oppsatt spilleplan. NFF er i løpende dialog med sentrale myndigheter for vurdering. Det er nedsatt egen Beredskapsgruppe i NFF som følger situasjonen tett. 
Tiltak:
Arrangører og klubber må avklare situasjonen med egen lege og kommunelege✓
Ved kamper gjennomføres ikke ordinær hånd hilsnings prosedyre før eller etter kamp, men lagene kan gå forbi hverandre og dommerteam å ønske lykke til✓
Lagene bes avstå fra feiringer med klemming og omfavnelse ved scoringer✓ Der hvor lag/klubber er rammet ved at flere spillere er smittet, må klubbene søke om utsettelse med legeerklæring for de aktuelle spillere Det er også svært viktig at de lagene som spiller kamper i Skarphallen , Senja Storhall, Bardufoss Storhall og andre haller er svært nøye med hygiene, ikke spytte spytt eller snus inne på kunstgressflatene.Dersom det henger antibakk eller annen håndhygiene i hallene må dette brukes ved ankomst og når man forlater idrettshallene.
 • 1
 • 2

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129