Innstillinger til styre 2024

Nå er det igjen klart for valg i klubbens styre!
Har du eller noen du ønsker som vil nomineres til og jobbe for å videre utvikle klubben våres, kontinuitet er viktig for alle. Nominer dem du mener kan bidra for alle i klubben.
Frist for nominering er 1 mars 2024.

Kontakt valgkomites leder Roy Jakobsen Høgås på mobilnr: 98014409 eller epost: rjhogaas@hotmail.com

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129