Kontakt oss

post@kvaloyask.no

Kontaktinformasjon treningsgrupper, klikk link.

Daglig leder

Emilia Berglund
E-post: kontor@kvaloyask.no
Tlf.: +47 48137374

Sekretær

Leif Arne Martinsen
E-post: leifarne@kvaloyask.no
Tlf.: 932 83550

Styreleder

Øystein Antonsen
Epost: Styreleder KSK
Mobil: +47 979 75 457

Sportslig Utvalg Fotball (leder)

Mariel Lavoll
E-post: ksksportsligutvalg@gmail.com

Medlemmer:
Christer Johnsgård
Alexander Kvikne
Morten Stensøy
Espen Lyngmo (vara)

Terminlisteansvarlig – Håndball

Navn: Annika Brandstorp
E-post: kskhandball@gmail.com
Tlf.: +47 97089441

Trenerveileder – Fotball

Navn: Kenneth Helberg
E-post: kennethhelberg@hotmail.com
Tlf.: +47 930 67511

Dommeransvarlig – Fotball

Markus Hansen
E-post: markusjohanhansen@hotmail.no
Tlf.: +47 98051459

Dommeransvarlig – Håndball

Håkon Pettersen
E-post:hakonpe@gmail.com
Tlf: +47 930 830 91

Kvalitetsklubbansvarlig

Lene Fredriksen (leder)
Epost: lene.fredriksen@outlook.com
Mobil: +47 919 96 550

Øystein Antonsen
Kristin Flakstad Jørgensen

Anleggsansvarlig

Leif Arne Martinsen (SIPAS)
E-post: leifarne@kvaloyask.no
Tlf.: +47 932 83 550

Turnerings-/dugnadsansvarlig

KSK Turneringsledelse
E-post: kskcuper@gmail.com

 

Valgkomite (Leder)

Roy Jakobsen Høgås
E-post: rjhogaas@hotmail.com
Tlf.: +47 980 14409

Kontrollkomite (Leder)

Kjell Ole Straumsnes
E-post: kos@revicom.no
Tlf.: +47 905 33 680

Ansvarlig Web-side

Emilia Berglund
E-post: kontor@kvaloyask.no
Tlf.: +47 48137374

Til toppen

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129