Koronaregler for Kvaløya Sportsklubb

Koronaregler for Kvaløya Sportsklubb

 1. Treningene skal følge Koronareglene fra NFF ( Se side 2 )
 2. Storelvabanen deles i to felt (A og B) hvor A er nærmest inngangen
 3. Ved ankomst til banen skal de som skal på bane A gå inn og til høyre på sin halvdel og de som skal på bane B gå til venstre og rundt til sin banehalvdel. (Alltid 2 meters regel)
 4. Garderobe/Toalett ved banen holdes stengt og skal ikke benyttes
 5. Oppmøte ved banen tidligst 10 min før treningens start og banen skal være forlatt senest 10 min etter treningens slutt.
 6. Det skal ikke være andre på banen enn spillere og ledere under treningene. Personer som ikke tilhører treningsgruppen vises bort.
 7. Antibac og hjelpemidler til rengjøring skal være en del av lagets utstyr og holdes av det enkelte lag.
 8. Organiserte treninger er 100% frivillige og oppmøte til disse skal ikke danne grunnlag for uttak til kamper senere.
 9. Hospitering er ikke tillatt.
 10. Ved oppmøte til trening skal alle være friske og symptomfrie.
 11. Personer som etter gjentatt pålegg ikke retter seg etter reglene skal bortvises fra treningene.
 12. Det kan maksimalt være fem personer i hver gruppe inkludert leder/trener (Husk 2 meters regel)
 13. Det kan maksimalt være 20 personer på hver banehalvdel inkl. trenere/ledere (Husk 2 meters regel)
 14. Husk gode hygienerutiner!
 15. Trenere/Lagledere lager oversikt over hvem som er på treningene slik at eventuell smitte i ettertid kan spores.
 16. Lag som ikke forholder seg til reglene vil tape sin tildelte treningstid.
 17. Tirsdag 28.04 blei det i regi av Troms Fotballkrets avholdt informasjonsmøter som tok for seg emnet: Tryggere trenere i en koronatid.                                       Ved å trykke på lenken under finner dere presentasjonen og streamen fra dette møte, vi oppfordrer alle om å gå inn og lese seg opp før treningsstart.                                  

https://www.fotball.no/kretser/troms/klubb-leder-og-trener/trener/tryggere-trenere-i-en-korona-tid/

Fotballens koronavettregler

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane – både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

E-post: post@kvaloyask.noTelefon: 77 65 23 50 / 93 28 35 50

Adresse Postboks 4064, 9279 TromsøOrg.nr: 975660362

Bankkonto SNN: 4700 23 15129

Personvernerklæring / Informasjonskapsler (Cookies)