Kompetanse

Det er avgjørende at de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen rollen krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre sportslig aktivitet for alle. Det er et mål for KSK at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En Kvalitetsklubb har riktig kompetanse i nøkkelrollene og følger opp disse. 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129