Om KSK

Kvaløya sportsklubb (KSK) ble stiftet 29.04.2010.

KSK har sportslige aktiviteter innen fotball, håndball, all-idrett, barneidrett, trim for herrer og damer og volleyballtrim for voksne.

KSK sitt hovedmål er å bidra til best mulig oppvekstsvilkår og sportslige utviklingsmuligheter for barn og unge. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på klubbens grunnverdier som fellesskap, idrettsglede, helse og ærlighet.

Innsatsen og arbeidet i klubben er i hovedsak basert på frivillig basis i et miljø som preges av lojalitet til klubben, til hverandre og hvor alle er verdifulle. Idrettsglede og utøvelse av Fair play skal vises på treninger og konkurranse.

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129