Håndbok KSK

Denne håndboka for Kvaløya Sportsklubb (KSK) ble påbegynt etter sammenslåingen av Kvaløysletta Idrettslag og Slettaelva Sportsklubb og er sluttført i 2012.
Håndboka er laget for å beskrive klubben og hvordan utøvere, tillitsvalgte, administrasjon og andre medlemmer skal, kan og bør opptre.
Håndboka er oppbygd i kapitler med hensikt å finne fram i på en enkel måte.
Ajourhold skal besluttes av styret eller årsmøtet avhengig av hvilke forbedringer som skal gjennomføres.

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129