Priser

 • Enkeltmedlemsskap

  1200,- 

 • Familiemedlemsskap med Tillitsverv

  1200,-

 • Familiemedlemsskap uten Tillitsverv

  1950,-

 • Enkeltmedlemsskap med Tillitsverv

  100,-

 • Enkeltmedlemsskap trimgrupper og tom. fylte 5 år

  375,-

 • Aktivitetsavgift trimgrupper

  330,-

 • Aktivitetsavgift volleyball

  860.-

 • Aktivitetsavgift Old Boys

  860,-

 • Aktivitetsavgift senior pr. halvår

  1430.-

 • Aktivitetsavgift junior pr. halvår

  1200.-

 • Aktivitetsavgift 15-16 år, årlig

  1710.-

 • Aktivitetsavgift 13-14 år, årlig

  1430.-

 • Aktivitetsavgift 11-12 år, årlig

  860.-

 • Aktivitetsavgift 6-10 år, årlig

  550.-

Medlemskontingent

For å delta i klubbens aktiviteter må man være medlem. 

Medlemskontingentene er inndelt i ulike satser:
Enkelt medlemskap – alene som medlem(f.eks et barn)
Familiemedlemskap med tillitsverv – flere enn 2 personer i familien, der foresatte har tillitsverv (f.eks lagleder/trener)
Familiemedlemskap uten tillitsverv – flere enn 2 personer i familien der ingen har tillitsverv (f.eks 3 barn)
Enkelt medlemskap med tillitsverv – en person (f.eks en trener uten familietilknytning)

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgift er økende i forhold til alder. 
Aktivitetsavgiften overføres direkte til lagets konto og skal bidra til dekning av kostnader i forbindelse med lagets aktiviteter.  

Kvaløyafondet

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129