Oppdaterte Coronaregler 30 mai 2020

Koronaregler for Kvaløya Sportsklubb ved bruk av Storelva stadion.

Reglene gjelder aldersgruppen 6-20 år.

 1. Treningene skal følge Coronareglene fra NFF ( Se side 2 )
 2. For spillere eldre enn 20 år gjelder tidligere utsendte regler.
 3. Storelvabanen deles i fire felt (A,B,C og D) hvor A og B er nærmest inngangen.
 4. Ved ankomst til banen skal de som skal på bane C og D gå inn og rundt banen til sin banehalvdel.
 5. Ved oppmøte skal påtroppende lag oppholde seg utenfor banens kantlinjer til treningstidens oppstart og flytte seg utenfor banens kantlinjer umiddelbart ved treningens slutt.
 6. Garderobe/Toalett ved banen holdes stengt og skal ikke benyttes
 7. Oppmøte ved banen tidligst 10 min før treningens start og baneområdet skal være forlatt senest 10 min etter treningens slutt.
 8. Det skal ikke være andre på spilleflaten enn spillere og ledere under treningene. Personer som ikke tilhører treningsgruppen vises bort.
 9. Antibac og hjelpemidler til rengjøring skal være en del av lagets utstyr og holdes av det enkelte lag.
 10. Organiserte treninger er 100% frivillige og oppmøte til disse skal ikke danne grunnlag for uttak til kamper senere.
 11. Hospitering er tillatt.
 12. Ved oppmøte til trening skal alle være friske og symptomfrie.
 13. Personer som etter gjentatt pålegg ikke retter seg etter reglene skal bortvises fra treningene.
 14. Det kan maksimalt være 20 spillere i hver gruppe og i tillegg leder/trener
 15. Husk gode hygienerutiner!
 16. Trenere/Lagledere lager oversikt over hvem som er på treningene slik at eventuell smitte i ettertid kan spores.
 17. Lag som ikke forholder seg til reglene vil tape sin tildelte treningstid

Fotballens koronavettregler

 1. Føler du deg syk, bli hjemme
 2. Maks 20 spillere per gruppe
 3. Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
 4. Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig
 5. Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes
 6. Husk gode rutiner for håndhygiene
 7. Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper.
 8. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball.

Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129