Valgkomite

Valgkomiteen i Kvaløya Sportsklubb har startet sitt arbeide med kandidater til styret i klubben for perioden 2020-2021

Valg av styre på Årsmøtet 26.03.2020

Innspill på kandidater rettes til valgkomiteen innen 23.02.20

Frank Tore Mengkrogen tlf: 93490349

Lene Thorstensen tlf: 93030506

Roy Høgås tlf: 98014409

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129