KSK J14

Spillergruppe fra skolekretsene Slettaelva, Sandnessund og Selnes.

Treningstid:

Sted: Selnes Skole, Gymsal

Tidspunkt: Tirsdager, kl. 18.00 – 19:00

Lagleder(e)

Silje Tøllefsen Moan

Epost: smoan1405@gmail.com

Tlf.: +47 995 95 355


Morten Tønder Albertsen

Epost: albertsen.morten@gmail.com 

Tlf.: +47 901 21173

Trener(e)

Marie Sollied-Sørensen

Epost: mariesolliedsorensen@gmail.com

Tlf.: +47 928 44178


Ine-Mari Heggebakk

Epost: ine1231@hotmail.com

Tlf.: +47 476 41 325

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 77 65 23 50 / 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129