Samfunns- og verdiarbeid

Verdiarbeidet er sentralt for KSK som Kvalitetsklubb. Klubbens verdier og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for alle er et felles ansvar og en Kvalitetsklubb kjennetegnes av dette. 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129