Aktivitet

KSK ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode sportslige opplevelser. En forutsetning for gode sportslige opplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling.

Det betyr at aktivitetene skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129