Håndbok KSK

Denne håndboka for Kvaløya Sportsklubb (KSK) ble påbegynt etter sammenslåingen av Kvaløysletta Idrettslag og Slettaelva Sportsklubb og er sluttført i 2012.
Håndboka er laget for å beskrive klubben og hvordan utøvere, tillitsvalgte, administrasjon og andre medlemmer skal, kan og bør opptre.
Håndboka er oppbygd i kapitler med hensikt å finne fram i på en enkel måte.
Ajourhold skal besluttes av styret eller årsmøtet avhengig av hvilke forbedringer som skal gjennomføres.

E-post: post@kvaloyask.noTelefon: 77 65 23 50 / 93 28 35 50

Adresse Postboks 4064, 9279 TromsøOrg.nr: 975660362

Bankkonto SNN: 4700 23 15129

Personvernerklæring / Informasjonskapsler (Cookies)