Faktura og utlegg

Rutine som beskrevet ble iverksatt 24.05.23. 

Vi har 3 ulike maler som skal benytte.


MAL FAKTURA – FIRMA

Denne malen benyttes dersom lag ønsker at klubben skal fakturere til firma/klubber. F.eks. sponsormidler. Utfylt mal som er klar sendes til: kontor@kvaloyask.no

Klikk link for mal.


MAL FAKTURA – INTERNT KSK

Denne malen benyttes dersom lag ønsker at klubben skal fakturere utøvere. F.eks. dugnadssalg. Utfylt mal som er klar sendes til: kontor@kvaloyask.no

Klikk link for mal.


MAL UTLEGG – KSK

Denne malen benyttes dersom laget har utlegg som skal tilbakebetales av lag-/gruppekonto. Kvittering MÅ være vedlagt som fil. F.eks. innkjøp av frukt. 

Utfylt mal med vedlegg av kvittering i pdf.format sendes til 975660362@faktura.poweroffice.net
Sett kontor@kvaloyask.no på kopi i e-posten.

Klikk link for mal.

NB! Kun utlegg med gyldig mal og kvittering blir behandlet i denne e-posten. 


Øvrig fakturering

Faktura (MÅ være i klubben sitt navn)

Faktura som skal betales av klubben skal sendes direkte til 975660362@faktura.poweroffice.net

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129