Retningslinjer alkohol og rusmidler

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge våre retningslinjer for alkohol og andre rusmidler. 

  • Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar el. 
  • Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru.  
  • Trenere, ledere og foresatte skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol eller nye andre rusmidler i samvær med barn og unge. 
  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol eller andre rusmidler i tilknytning til konkurranseaktiviteter. 

Barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i vår regi skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av rusmidler.  

Vi skal i alle sammenhenger utvise gode holdninger og sunne verdier overfor barn og unge i KSK.  

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å nyte lovlige rusmidler.  

I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter. 

Klubbens retningslinjer er i tråd med forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret.  

Lenke: https://www.idrettsforbundet.no/tema/folkehelse-og-skole/alkohol-og-tobakk/ 

 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129