Retningslinjer mobbing 

Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets.

Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel!

Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn og ungdom i klubben. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.  

Slik gjør du dersom du oppdager mobbing: 

  1. Ta tak i mobbesituasjonen så snart du blir oppmerksom på den.
  2. Snakk med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet, som regel underdriver mobbingen.
  3. Snakk med foreldre/foresatte til barnet som blir plaget.
  4. Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med dem en om gangen. Gi klar beskjed om at mobbing er uakseptabelt og må stoppes. Følg gjerne opp med en ny samtale etter en stund.
  5. Mobbesituasjoner må følges opp til de stopper helt.

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag.

Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering. 

Som leder og trener skal du også være observant i forhold til utestengelse av utøvere. Slik utestengelse kan skje både i trening, kamp og sosial situasjon, herunder på sosiale media. Det er viktig å aktivt jobbe for at alle opplever å være en likeverdig del av laget. 

 

Hvordan skal du som trener forholde deg til mobbing? idrettsforbundet.no  

Hvordan skal idrettslaget forholde seg til mobbing? Idrettsforbundet.no 

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten 

Resolusjon fra NIFs ledermøte 2022: Norsk idrett skal være fri for netthets og mobbing 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129