Rutine-/rollebeskrivelse – Kampvert Fotball

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. 

Kampvertens oppgaver er: 

Før kampen: 

  • Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. 
  • Henvise tilskuere til riktig plass (tribune/baneside el).
  • Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere
  • Ha kjennskap til hvor førstehjelpsutstyr finnes (inkl. Evt. Hjertestarter) og ha tilgjengelig telefon for å kunne kontakte nødetater el.

 Under kampen: 

  • Oppfordre til positivitet blant tilskuerne
  • Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen
  • Håndtere eventuelle uønskede hendelser i samarbeid med lagets lagleder i henhold til klubbens retningslinjer

 Etter kampen: 

  • Takke begge lag og dommer(e) for kampen
  • Melde fra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben dersom det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

 

Kampvertinstruks NFF: kampvert.pdf (fotball.no) 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129