Rollebeskrivelse dommer 

Dommeren har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper. 

Dommere i Kvaløya sportsklubb skal være kjent med: 

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • Hvilke krav som stilles til dommere på ulike nivåer (kompetanse til å dømme på gitt nivå).
 • Medlemsskap
 • Lisens og forsikringer
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til dommerne

Dommere i Kvaløya sportsklubb skal: 

 • Følge anvisning fra klubbens dommeransvarlig
 • Være ambassadør for klubbens verdier gjennom sitt arbeid som dommer
 • Følge kompetanseløp for dømming på sitt nivå
 • Delta i Fair Play møte før hver kamp
 • Delta i sosiale og faglige arrangementer for klubbens dommere

 
Klubben tilbyr:
 

 • Relevant utdanning og kurs
 • Dommerskjorte/bekledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129