Dommeransvarlig – Fotball

Rollen som dommeransvarlig fotball er både administrativ og operativ. Administrative oppgaver er eksempelvis å arrangere klubbdommerkurs, sette opp dommere til kamper i barnefotballen eller til cupen klubben arrangerer. Ha en helhetlig plan for å rekruttere, følge opp og videreutvikle dommer i klubben. 

Den operative rollen knyttes til oppfølging av klubbens dommere på feltet. En slik oppfølging er helt avgjørende for å skape et godt dommermiljø i klubben.  

Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret og administrasjonen i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum. 

Oppgaver og ansvarsområde 

 1. Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: 
  • Klubbens dommere
  • Klubbens styre og administrasjon
  • Lagledere og trenere
  • Fotballkretsen
  • Har i samarbeid med administrasjonen hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag og med et særlig fokus på å rekruttering av kvinnelige dommere.
  • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til de som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper.  
  • Arrangere eller sørge for å få gjennomført klubbdommerkurs i forkant av sesongstart (dersom behov).  
  • Har ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen. 
  • Har ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne. 
  • Har ansvar for en årlig regelgjennomgang med klubbens spillere i ungdomsfotballen 
  • Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale. 
  • Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleirer. 

         Rapportering og oppfølging  
         Dommeransvarlig rapporterer løpende til administrasjonen v/daglig leder. 

         Ved behov redegjør dommeransvarlig status til styre.   

         Krav til kompetanse og erfaring  
         Krav til kompetanse settes av Norges Fotballforbund. Klubben følger disse. Dersom dommeransvarlig ikke innehar formell kompetanse satt av NFF, forplikter han/hun til å gjennomføre dette innen rimelig tid.  

         KONTAKTINFORMASJON


         Epost: post@kvaloyask.no

         Telefon: 932 83 550

         ADRESSER


         Postadresse: 
         Postboks 4064, 9279 Tromsø

         Besøksadresse:
         Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

         ORGANISASJONSINFORMASJON


         Org.nr: 975 660 362

         Bankkonto: 4700 23 15129