Rollebeskrivelse Dugnadsansvarlig

Dersom det er behov for å skaffe inntekter utover det som laget mottar i aktivitetsavgift, kan det være nødvendig å gjennomføre dugnader, skaffe sponsorer el. Det vil også være behov for å fordele oppgaver ved gjennomføring av hjemmekamper, reiser osv. Dugnadsansvarlige jobber tett sammen med lagleder og økonomiansvarlig. 

Rollen som dugnadsansvarlig kan bli ivaretatt av lagleder og/eller økonomiansvarlig. En dugnadsansvarlig må meldes inn til klubben som kontaktperson. 

Dugnadsansvarlige skal: 

  • Følge opp og koordinere dugnadsaktiviteter som laget iverksetter selv, eller deltar på. 
  • Fordele dugnadsoppgaver mellom foresatte/utøvere.
  • Holde oversikt over dugnadsinnsats.
  • Bistå økonomiansvarlig i å sette opp budsjett, basert på planlagte dugnader. 

Det er ønskelig at så mange foresatte/voksne som mulig engasjerer seg i lagets aktiviteter. Det vil være et viktig bidrag i arbeidet med å etablere fellesskap og sosial tilhørighet til laget. 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129