Rollebeskrivelse foreldre/foresatte 

Som foresatt for utøver i Kvaløya sportsklubb, ønsker vi å påpeke noen forventninger vi har til deg: 

  • Respekter vårt arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du våre regler
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
  • Lær barna å tåle både medgang og motgang
  • Motiver barna til å være positive på trening
  • Vis god sportsånd og respekt for andre
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
  • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Klubbens retningslinjer er i tråd med Norges idrettsforbund og Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder. 

Hvordan være en god idrettsforelder – anbefalinger fra Norges idrettsforbund og Olympiatoppen  

Som foresatt bør du gjøre deg kjent med vår klubbhåndbok. I denne vil du finne informasjon om våre mål og verdier i tillegg til praktisk informasjon om medlemskap, dugnadsarbeid, hvordan klubben styres osv. Klubbhåndboka finner du på vår nettside. 

I tillegg bør du som foresatt sette deg inn i “Lov om Kvaløya sportsklubb” . 

Hvis du ønsker å være med å påvirke i klubbens organisasjon er du hjertelig velkommen som medlem. Det er kun gjennom medlemskap du har stemmerett i årsmøtet eller mulighet for å ta roller/verv i klubben. 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129