Rollebeskrivelse Lagleder

Laglederen er lagets administrative leder, og har hovedansvar for at lagets aktiviteter og planer er i tråd med KSK sin klubbhåndbok, sportsplan og øvrige retningslinjer og er tilpasset lagets økonomiske situasjon. En sentral rolle for lagleder er å legge til rette for god kommunikasjon mellom trenere, spillere og foresatte.  

Lagleder er det sentrale kontaktpunkt mellom administrasjonen og det enkelte lag. 

I tillegg har lagleder ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/cuper, gjennomføring av kamper osv.  

Det kreves fremlagt politiattest for å kunne ta rollen som lagleder. 

Oppgaver:

 • Være klubbens kontaktperson for laget
 • Planlegge og gjennomføre møter for foresatte
  • Herunder gå gjennom klubbens verdier, Fair play-regler, foreldrevettregler og sportsplan/årshjul
 • Holde oversikt over lagets utøvere, trenere og øvrig støtteapparat i klubbens registreringssystem 
 • Ha kjennskap til gjeldende regelverk for laget sin idrett og aldersklasse
 • Melde på til seriespill, cuper, turneringer etc.
 • Administrere reiser til/fra kamper, turneringer eller cuper
 • Sikre at alle spillere er registrert i FIKS (ungdomsfotball og eldre) 
 • Bestille utstyr og drakter til laget, via klubben
 • Være kontaktperson for laget i forbindelse med kampavvikling
 • Registrere kamptropp inkl. ledere før hver kamp
  • Godkjenne kamprapporter
  • Arrangere hjemmekamper og fylle ut kamprapport
   • Herunder klargjøring av bane
   • Sikre tilgjengelig dommer (inkl. Reservedommer)
   • Oppgjør av dommerutgifter
   • Sørge for å utnevne kampvert til hjemmekamper 
  • Være aktiv samarbeidspartner med øvrige roller i støtteapparatet, herunder økonomi-, dugnads- og sosialansvarlig 
  • Møte på lagledermøter/laglederforum og andre relevante møteplasser i regi av klubben og kretsen

Det er ønskelig at lagledere tar grunnutdanning innenfor den idretten laget bedriver. 

Fotball: Fotballeder 1-3.

Diverse koblinger:

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129