Rollebeskrivelse Økonomiansvarlig

Alle lag i KSK er ansvarlig for å forvalte sin egen økonomi. Dette innebærer å forholde seg til tildelte rammer, og ha kontroll på egne utgifter og inntekter. Det er derfor viktig at alle lag har en hovedansvarlig på dette området.  

Økonomiansvarlig må samarbeide tett med lagleder og trenere for å sikre at lagets økonomi og lagets aktiviteter samsvarer.  

Aktivitetsavgiften er lagenes/aktivitetenes viktigste inntektskilde. Denne avgiften vil (sammen med driftstilskudd) dekke en stor del av lagenes/aktivitetenes basiskostnader i yngre avdeling. 

Rollen som økonomiansvarlig er begrenset kan gjerne bli ivaretatt av lagleder eller dugnadsansvarlig.  

Oppgaver: 

  • Være klubbens kontaktperson for laget i økonomiske spørsmål  
  • Lage budsjett for laget i samarbeid med administrasjon 
  • Gjennomgå lagets økonomi i møter med foresatte 
  • Samarbeide med dugnadsansvarlig vedrørende inntekter fra ulike dugnadsaktiviteter, sponsorer etc. 
  • Følge opp kvartalsvis økonomirapporter mot budsjett 

Diverse koblinger: 

 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129