Rollebeskrivelse Trener

Rollebeskrivelsen tydeliggjør forventninger til hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøvere, foresatte og andre når de representerer klubben. 

Trenerne i KSK har et stort ansvar for hvordan utøverne utvikler seg både sportslig og sosialt. Som trener er du en viktig rollemodell. Det betyr at din adferd og kommunikasjon mot utøvere, foresatte, klubben og andre er sentralt for å lykkes. 

Som trener er det viktig å forstå at du jobber gjennom utøverne. Som trener for laget gjør du ikke jobben selv. Din viktigste oppgave er å skape energi og lyst hos utøverne. Gjennom å bruke ulike virkemidler utvikler du laget i retning av målene som er satt i sportsplanen og skaper entusiasme til aktiviteten. I tillegg skal du fungere som veileder for enkeltutøverne, for laget som helhet og bidra til å utvikle utøvernes potensiale. 

Som trener i KSK skal du: 

 • Drive aktivitet i tråd med Klubbhåndboka og KSK sin sportsplan.
 • Være et godt forbilde for utøverne gjennom å fremme og etterleve klubbens verdier. 
 • Drive bærekraftig utvikling slik at vi tar vare på utøverne og beholder flest mulig lengst mulig.
 • Oppmuntre og motivere utøverne til å utvikle sitt potensial på kamp og trening. 
 • Oppmuntre til allsidig aktivitet. Det innebærer å samarbeide med andre aktiviteter/idretter slik at det er mulig for utøverne å delta på flere aktiviteter.
 • Ta vare på klubbens utstyr og anlegg.
 • Opptre lojalt mot klubben og dens ledelse.
 • Være utviklingsorientert i ditt arbeid, ha fokus på idrettsglede, trygghet og felleskap foran sportslige ambisjoner og resultater.  
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen.
 • Bidra til å utvikle et godt samarbeid med andre aktører rundt laget (foresatte/lagleder/økonomi-/dugnadsansvarlig)
 • Gjennomføre kompetansetiltak nødvendig for ditt nivå.
 • Ta trenerattesten.

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.  

Trenerattest (idrettsforbundet.no) 
Ren Utøver (renutover.no) 
Trenervett – Norges Fotballforbund 
Grasrottrener | tiim (fotball)
Norges håndballforbund: «Håndballtreneren»   
Trenerutdanning | handball.no

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129