Rollebeskrivelse Trenerveileder – Fotball

Trenerveileder er ansvarlig for oppfølging og utvikling av klubbens trenere på feltet, i trening og i kamp. Trenerveileder skal være «trenernes trener» og bidra til å sikre at treninger og kamper gjennomføres i tråd med klubbens verdigrunnlag og sportsplan.

Oppgaver og ansvarsområde

  • Være trenernes samtalepartner og støttespiller ved å være tilgjengelig og synlig på feltet for alle klubbens trenere
  • Veilede og følge opp trenerne med utgangspunkt i klubbens sportsplan.
  • Bistå Sportslig utvalg (SU) i gjennomføring av Trenerforum og evaluering av sportsplan.
  • Bistå SU i rekruttering av trenere og hjelpe til å sette sammen nye trenerteam foran hver sesong.
  • Kartlegge trenerkompetanse og motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning min. i henhold til krav i Kvalitetsklubb, og søke faglig påfyll.
  • Være bindeledd og kontaktpunkt opp mot klubbens sine trenerveileder(e).
  • Delta på relevante samlinger og kurs i regi av krets og Norges Fotballforbund.

Rapportering og oppfølging 

  • Trenerveileder-rollen er organisert som en del av SU og Trenerveileder rapporterer til leder SU.
  • Ved flere trenerveiledere i klubben, skal en av trenerveilederne fungere som teamleder for trenerveilederne.

 Krav til kompetanse og erfaring 

Krav til kompetanse settes av Norges Fotballforbund. Klubben følger disse. Dersom trenerveileder ikke innehar formell kompetanse satt av NFF, forplikter han/hun til å gjennomføre dette innen rimelig tid.

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129