Rollebeskrivelse Trenerveileder – Fotball

Trenerveileder er ansvarlig for oppfølging og utvikling av klubbens trenere på feltet, i trening og i kamp. Trenerveileder skal være «trenernes trener» og bidra til å sikre at treninger og kamper gjennomføres i tråd med klubbens verdigrunnlag og sportsplan.  

Oppgaver og ansvarsområde 

 • Være trenernes samtalepartner og støttespiller ved å være tilgjengelig og synlig på feltet for alle klubbens trenere  
 • Veilede og følge opp trenerne med utgangspunkt i klubbens sportsplan.  
 • Bistå Sportslig utvalg (SU) ved behov. 
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av trenerforum.  
 • Bistå i rekruttering av trenere. 
 • Delta i møter ved oppstart av nye lag og hjelpe til å sette sammen nye trenerteam.   
 • Kartlegge trenerkompetanse og motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning min. i henhold til krav i Kvalitetsklubb, og søke faglig påfyll.     
 • Delta på relevante samlinger og kurs i regi av krets og Norges Fotballforbund.  

Rapportering og oppfølging    

 • Ved flere trenerveiledere i klubben, skal en av trenerveilederne fungere som teamleder for trenerveilederne.  
 • Trenerveilederne skal gjennomføre minimum 2 møter per år. 
 • Trenerveilederne rapporterer om sin aktivitet til administrasjonen.  

Krav til kompetanse og erfaring  

Krav til kompetanse settes av Norges Fotballforbund. Klubben følger disse. Dersom trenerveileder ikke innehar formell kompetanse satt av NFF, forplikter han/hun til å gjennomføre dette innen rimelig tid.   

 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129