Rollebeskrivelse utøvere/spillere

Denne rollebeskrivelsen beskriver felles forventninger til alle utøvere i klubben. Rollebeskrivelsen er forventninger til hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben.  

Utøvere i klubben skal:  

 • Vise gode holdninger  
 • Respektere hverandre  
 • Vise lojalitet mot klubb og trenere  
 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre  
 • Følge klubbens regler  
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere  
 • Ta ansvar for godt samhold og jobbe aktivt for å inkludere nye utøvere på laget  
 • Stille på treninger og konkurranser en har forpliktet seg til  
 • Vise engasjement  
 • Være stolt av sin egen innsats  
 • Anerkjenne andre sin innsats  
 • Ta ansvar for miljø og trivsel  
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier  

Spillerne bør være kjent med: 

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og formål)  
 • Klubbens sportsplan  
 • Medlemskap  
 • Dugnad  

 

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129